Andrzej Czerniec
Adwokat

Doradca Restrukturyzacyjny

Doradca

Posiadając specjalistyczną wiedzę potwierdzoną tytułami zawodowymi (adwokat, doradca restrukturyzacyjny), opartą o doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki, pomagamy naszym klientom wybierać skuteczne rozwiązania problemów prawnych oraz podejmować właściwe decyzje

Pełnomocnik

Na podstawie pełnomocnictwa zastępujemy naszych klientów przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, a także w kontaktach z osobami fizycznymi lub prawnymi.

Obrońca

W sprawach karnych bronimy przed niesłusznym oskarżeniem, niesprawiedliwą karą i brakiem właściwego działania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości, domagając się respektowania zarówno praw osób oskarżonych jak i pokrzywdzonych.

Polityka Kancelarii oraz zasady etyki

Mottem przyświecającym działalności Kancelarii jest krótka idea wyłaniająca się z codziennej praktyki, zamknięta w prostych słowach: Adwokat – zawód walki.

… i tak faktycznie jest.

To stwierdzenie oddaje ducha i charakter naszych codziennych działań. Walczymy o naszych klientów, o ich interesy ekonomiczne, dobre imię, często nawet o wolność. W codziennej pracy adwokat dochowuje zasad etyki zawodowej, które określone są przez Naczelną Radę Adwokacką w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.