Specjalizacja

Obsługa prawna

Kancelaria adwokacka, w ramach ogólnie udzielanej pomocy prawnej świadczy takie usługi, jak:

 • doradztwo prawne,
 • reprezentacja sądowa w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykacja,
 • prowadzenie negocjacji,
 • szkolenia problemowe dla organizacji,
 • powiernictwo,
 • pomoc przy spisywaniu umów,
 • udostępnienie wzorów dokumentów.

Nasza kancelaria adwokacka obsługuje zlecenia w języku angielskim i hiszpańskim.

Mamy potwierdzone doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego - także z udziałem JST, oraz indywidualnej działalności osób fizycznych.

Prowadzimy sprawy Jednostek Samorządu Terytorialnego (m.in. zamówienia publiczne, podatki lokalne, sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, dotyczące utrzymania czystości i utylizacji odpadów).

Mamy potwierdzone doświadczenie w następujących kategoriach spraw klientów indywidualnych:

 1. Sprawy cywilne i rodzinne:
  • nieruchomości: podział, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, bezumowne posiadanie, rozliczenie nakładów, odzyskanie posiadania, najem, wspólnoty mieszkaniowe
  • umowy, odzyskiwanie wierzytelności
  • odszkodowania: szkody w mieniu (komunikacyjne) i na osobie (uszkodzenia ciała, śmierć,błędy medyczne)
  • spadki, testamenty
  • rozwód, podział majątku małżeńskiego, sprawy opieki nad dziećmi
 1. Sprawy karne:
  • obrona oskarżonych w procesach, reprezentowanie pokrzywdzonych, odraczanie wykonania kar, warunkowe przedterminowe zwolnienia, dozór elektroniczny, międzynarodowe listy gończe, europejskie nakazy aresztowania
 2. Sprawy administracyjne:
  • odwołania od decyzji przed SKO oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, podatki lokalne - od nieruchomości.